Cheung Hing Metal Factory 主頁 | 電郵
             回 主 頁
             公 司 簡 介
             最 新 資 訊
             地 圖 位 置
             產 品 資 訊
             聯 絡 我 們
.
產 品 資 訊 : Gunmetal Puddle, Flange / 炮銅過缸通 : Gunmetal Pyddle Flange to PN16 (Single Flange) / 三佛蘭過缸通 : AB100-p2.jpg
Unit D1, G/F., Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong.
Tel:(852)2578-0639   Fax:(852)2887-1894   e-Mail: info@chmf-hk.com